Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Kastanjebakken i Daugård

Bo tæt på Vejle og bliv en del af en ny udstykning i Daugaard

I den nordøstlige del af Daugård finder du 7 parcelhusgrunde, som ligger i et nyt boligområde sammen med 22 private udlejningsboliger. Kastanjebakken har byen på den ene side og de åbne vidder og rekreative områder på den anden side. Et sikkert stinet fører dig rundt i det dejlige område. Der er grunde i størrelsen 826-1223 m² og priser fra 495.000 kr.

 
 

 Bo i Daugård

 

Daugård ligger som et smørhul med kort afstand til de større byer, Hedensted, Vejle og Horsens og er samtidig tæt på skov og strand. Her er mange ildsjæle, som holder byen i gang, og der er et væld af tilbud til de, der har lyst.

I Daugaard finder du både skole, integreret institution og indkøbsmuligheder.

I Ørum-Daugård Multicenter er der idrætshal, multihal, motionscenter og flotte møde- og konferencefaciliteter. Centret byder på mange oplevelser med både sportslige og kulturelle arrangementer, fællesspisning og det ugentlige bankospil om onsdagen.

Hvis man er til intime hyggelige koncerter, kan man som navnet lægger op, til tage til Rytmeloftet på Højvang, hvor man kan opleve flere musikalske indslag om året. Stedets ejere værner om den hyggelige stemning, og publikum kan i pausen nyde et glas vin og snakke med musikerne.

Læs mere om Daugård på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Daugård Skole er den lokale skole, hvor der er plads til alle. Her er omkring 100 elever fordelt på 0.-6. klasse. Efter 6. klasse går børnene i Hedensted Skole, der ligger i 5 km. fra Daugaard. Der er naturligvis også SFO på Daugaard Skole.

Målet er at skabe en tryg skole, der er ambitiøs på trivsel og læring, og hvor alle - store som små - udviser engagement i et udviklende læringsmiljø.

Skolens værdigrundlag baserer sig på ansvar og respekt for fællesskabet - og for den enkelte.

Her tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov. Skolen bygges op om:

 • fællesskaber

 • gode traditioner

 • trivsel

 • høj faglighed

Læs mere om Daugaard Skole

Læs mere om Hedensted Skole

Dauagaard ligger desuden tæt på den private Vejlefjordskolen, hvor børnene have deres daglige gang fra vuggestue til og med gymnasium på et af landets mindste gymnasier.

Læs mere på www.vejlefjordskolen.dk

 

Institutioner

Har man små børn er der mulighed for pasning i den helt centralt placerede børnehave Tryllefløjten, som også indeholder en vuggestue. Når børnene er store og skoleparate skal de blot over på den anden side af den lille vej til Daugård skole.

Tryllefløjten er en institution i udvikling med gode værdier og traditioner. Her er vægt på humor, glæde, tryghed og omsorg, samtidig med at der er faste rammer og grænser.

Tryllefløjten lægger stor vægt på ansvar, dialog og nærvær for på den måde at skabe tillid og trivsel i vores hus.

Læs mere om Tryllefløjten


Der er også mulighed for pasning i den private børnehave/vuggestue ved Vejlefjordskolen, som ligger naturskønt nede ved Vejle Fjord.

Læs mere på www.vejlefjordskolen.dk

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk