Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Sverrigsvej i Juelsminde

900 meter til vandet og 1500 meter til
Juelsminde skole

Tæt på byen og samtidig midt i naturen ligger 8 byggegrunde på Sverrigsvej. Udstykningsområdet ligger i den sydvestlige del af Klakring med både kyst og skov i gåafstand. Med kun 850 meter til børnehaven kan turen klares på gåben eller cykel. Og ellers er det nærmeste busstop blot 250 meter væk. Grundene ligger i et område i udvikling, idet to større private udstykninger ligger ganske tæt på. Grundene har en størrelse fra 1221 m² til 1265 m² og koster fra 380.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Juelsminde

 
 

 Bo i Juelsminde

 

I Juelsminde har du alt, hvad du har brug for: Dagligvareforretninger, skole (0-10 klasse) og SFO, daginstitutioner, shoppingmuligheder og masser af aktiviteter i naturen – lige dér, hvor du bor!

Om sommeren kan du nyde godt af de fantastiske badestrande, havnefester og masser af andre sommeraktiviteter. Og med ny badebro og sauna kan du faktisk også nyde havet som vinterbader – så bare kom an!

Masser af foreninger, 18 hullers golfbane, hal med motionscenter samt oplyste stier i naturen giver dig og familien gode muligheder for at være aktiv. I byen finder du alt fra dagligvarer, bøger, sportstøj, interiør, børnetøj, mode m.m. Motorvejen kan du nå på under 25 minutter og med et bredt udvalg af lokale arbejdspladser er jobmulighederne gode.

Læs mere om Juelsminde på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Juelsminde skole rummer mere end 500 elever fordelt på 0-10 klasse. Nogle årgange er der ét spor, andre har 2,3 og 4 spor. Skolen er overbygningsskole for Glud, Snaptun og Barrit i 7., 8. og 9. klasse. 10. kl. er fælleskommunal for alle skoledistrikter og samlet på Juelsminde Skole.

I 7. - 9. klasse vælger skolens elever blandt en række spændende profilfag: Science, Krop og bevægelse, Musik og Drama, Globetrotters, Godt Håndværk eller E-Sport. I forbindelse med skolens profilfag Globetrotters, har skolen et samarbejde med UNESCO, se mere på dette link UNESCO internationalt samarbejde.

Juelsminde skole tager udgangspunkt i værdierne ansvarlighed, åbenhed, fællesskab og engagement

Ligesom de andre skoler i Hedensted Kommune arbejder Juelsminde skole ud fra princippet ”Klar til Læring”. Det baserer sig på en opfattelse af at læring foregår hele tiden: I familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne. Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet.

Kerneopgaven for læring i Hedensted Kommune er, at alle børn og unge bliver klar til uddannelse og job. Mange undersøgelser viser, at uddannelse giver bedre beskæftigelse gennem hele livet, højere indtægt, bedre sundhed og mindre kriminalitet.

I Hedensted Kommune vil vi stå på tæer for, at vores børn og unge opnår mest mulig LÆRING. Det vil vi gøre ved at styrke udviklingen af syv kompetencer, som alle er meget vigtige for at opnå læring. Læs mere om de syv kompetencer på http://klartillaering.dk/

Læs mere om Juelsminde Skole

 

Daginstitutioner

Tofteskovens Børnehuse består af de to huse Tuen og Tusindfryd. Institutionen har en vuggestuegruppe og tre børnehavegrupper i hvert hus.

Tofteskovens Børnehuse ligger tæt på skov og strand, hvilket lægger op til ture ud af huset med andre oplevelser for børnene end dem, der er mulighed for at give dem i de fysiske rum. Personalet tager initiativer til projekter af forskellig art med udgangspunkt i den aldersgruppe, der arbejdes med, men også med opmærksomheden rettet mod det enkelte barns udviklingsniveau, ønsker og behov.

Projekterne kan både foregå på tværs af husene, på tværs af alder og i det enkelte hus. Ledelsen varetages af en institutionsleder for hele institutionen, samt en afdelingsleder i hvert hus.

Læs mere om Tofteskovens Børnehuse

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk