Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Korning Gammelby i Korning

Storparcel midt i Korning

Midt i byen og 250 meter fra skole, SFO og børnehave er der en enkelt storparcel til salg. Grunden er på 2.061 m². og koster kun 380.000 kr.

Grunden er den sidste af i alt 11, der ligger i et samlet område. Der laves stiforbindelser gennem hele udstykningen og dermed også adgang til de omkringliggende friarealer.

 
 

 Bo i Korning

 

Korning ligger i naturskønne omgivelser med å, skov og marker. Der er kun 3 km til motorvejen, og byen er tæt på Horsens og Vejle med storbyens faciliteter. Her findes både skole, daginstitution og dagpleje - og et mangfoldigt foreningsliv. Du finder overkommelige huspriser og billige byggegrunde.

Der er mange jobs i køreafstand, og også erhvervsdrivende i selve Korning. Byen har ca. 600 indbyggere, så de fleste kender hinanden. I Korning er der mange børnefamilier – ca. 1/5 af indbyggerne er under 15 år. På www.korningby.dk (LINK) kan du læse mere om de mange aktive foreninger og se en oversigt over årets arrangementer

Læs mere om Korning på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Børnehave, skole og SFO drives efter den såkaldte landsbymodel, hvor alt er samlet i samme bygning.

Korning Skole er en lille skole med i alt cirka 50 elever fra 0.-4. kl.
Fra 5. til 9. klasse går børnene i Løsning skole, der ligger knap 8 km. fra Korning.

Skolen har også SFO, og de mindre børn kan gå i Børnehaven Landsbyhaven.


For Landsbyordningen er det vigtigt at kunne

 • tilbyde børn og forældre et tilbud med en rød tråd gennem barnets liv, hvor der er tryghed, genkendelighed, overskuelighed og tværfagligt samarbejde.

 • tilbyde et lille og overskueligt miljø for barnet, herunder mulighed for små enheder og grupper.

 • tilbyde tryghed i brobygningen, herunder overgange fra dagpleje til børnehaven og fra børnehaven til skolen/ SFO samt det videre forløb fra 5. kl. på Løsning Skole.

 • tilbyde børn og forældre en Landsbyordning, som samarbejder på tværs omkring alle børn på matriklen. Vi er sammen i mange fælles aktiviteter, herunder temadage og diverse aktiviteter sammen med skolen.

 • inkludere børn i mindre fællesskaber.

Mere om skolen:
Dialog, ansvar, begejstring og udvikling, gensidighed og risikovillighed er værdier, der er i spil på Korning Skole. Skolen har plads til forskellighed, og har skabt et inkluderende læringsmiljø med kvalitet i undervisningen for alle - også forskellige kategorier af udsatte børn. Børnene hjælpes til vækst gennem en anerkendende pædagogik.

Visionen er at skabe den motiverende skole, hvor selvværd og glæde ved at gå i skole fremmer den sociale og faglige udvikling, og hvor undervisningsmiljøundersøgelserne og skolens APV bruges aktivt. Tegn på det er glæde, roligere timer, øget læringsfremgang, konfliktløse frikvarterer samt flere aktive og initiativtagende børn. Endvidere vil du se glade og nysgerrige børn i trivsel og læring.

Mere om Børnehaven Landsbyhaven:

Børnehavens læreplaner er med til at sikre, at der bliver sat fokus på barnets kompetencer, samtidigt med at der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger. Børns læring støttes og udfordres ved alsidige aktiviteter med børnene som medskabere. Der er en vekslen mellem selvvalgte lege, aktiviteter og voksenstyrede tiltag, der giver mulighed for fornyelse og forandring.

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk

 

Grunde og priser