Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Thyras Vænge i Lindved

9 byggegrunde i naturskønt område tæt på Vejle og Midtjyske motorvej

I den østlige del af Lindved er udstykningen Thyras Vænge udvidet med 9 nye byggegrunde. Med blot 14 km. til Vejle og tæt på Midtjyske motorvej i kombination med lokale indkøbsmuligheder, skole og børnehave i Lindved er her grundlag for en dejlig og praktisk hverdag. Tæt ved grundene er der plantet et stort skovområde med løbe- og gangstier. Der er også etableret et skønt område til hundelufterne. Grundenes størrelse ligger fra 1.000-1.300 m² og med priser fra 495.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Lindved

 
 

 Bo i Lindved

 

I Lindved finder du alt, hvad du og din familie har brug for: Skole, sund fritid, tryghed, jobs i nærheden og direkte tilkørsel til den nye motorvej.

Via Midtjyske motorvej kan du komme fra Lindved til Billund lufthavn på 27 minutter. Vejle ligger kun 13 minutter væk. Århus og Herning kan nås på 40 minutter. For dem, der ikke har bil, er der også rigtig gode busforbindelser til Vejle og Tørring.

Lindved er en rigtig god by at være børnefamilie i: Her er dagplejere og børnehaven Eventyrhaven, og når børnene skal starte i skole, er der Lindved Skole, der går fra 0. til 9. klasse og er 2-sporet. Bagefter kan børnene komme på gymnasiet, teknisk skole eller handelsskole i Tørring eller Vejle.

Mange af de 1300 indbyggere kender hinanden, og her er et godt sammenhold. Det betyder bl.a., at der er godt gang i foreningslivet, p.t. med 10 foreninger.

I sognegården arrangeres fællesspisning, revy, dilettant og foredrag. Børn og voksne gå til gymnastik, fodbold, håndbold, badminton, skydning, motionscykling og spejder. Der er også gode muligheder for motionsture på cykel til nabobyerne eller naturområder.

I Tingparken kan familien og vennerne udfordre hinanden til en omgang petanque og krolf, og grille i den overdækkede pavillon.

Læs om Lindved på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Lindved skole har 320 elever fra 0.-9. klasse og SFO med cirka 110 børn.

På skolen arbejder man med målstyret undervisning, hvilket vil sige, at der sættes mål for hver enkelt elev, som matcher elevens faglige niveau og ressourcer.

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elev sikres, at svage elever løftes fagligt, og dygtige elever føler sig udfordret i undervisningen. På den måde lærer alle elever så meget som muligt, og ingen er i tvivl om, hvad de skal lære, og hvornår de har lært det.

Der suppleres med understøttende undervisning/ faglig fordybelse.

Skolen har stor opmærksomhed på trivsel. Fra børnene starter indskolingen og gennem hele deres skoleforløb, arbejder skolen på at styrke elevernes sociale kompetencer, forebygge mobning, fremme legeaftaler og sikre, at alle inddrages i legen i frikvartererne. Der laves løbende trivselsunderøgelser. Undersøgelserne følges op af temaundervisning inden for de områder, undersøgelsen har vist, der er brug for at arbejde med.

Bevægelse er integreret i den daglige undervisning i alle fag.

Skoledagens struktur er forskellig for de enkelte afdelinger, da mindre elever ikke kan arbejde i så lange forløb som ældre elever. Der er fælles spisepause kl. 11.30 til 12.00 af hensyn til fællesskabet.

Skoledagen slutter kl. 14 for eleverne i indskolingen. På mellemtrinnet er skoledagen tilrettelagt, så de elever, der er afhængige af skolebus, ikke får for lange ventetider. Eleverne i udskolingen har fri kl. 15 hver dag.

 

SFO

Lindved Skoles fritidsordning er et tilbud til alle børn fra 0. - 4. klasse, som har brug for et sted at være inden skoleundervisningen starter og efter skoletid.

I SFO'en er der vægt på en aktiv hverdag med aktiviteter, der spænder vidt og understøtter skolens læringsindsats. Børnene inddrages i planlægningen af aktiviteter og kan frit vælge, hvilke aktiviteter, de vil deltage i.

Ud over SFO'ens lokaler, hvor der er syværksted og kreativt værksted, har SFO’en mulighed for at bruge skolens faglokaler til sløjd, hjemmekundskab, billedkunst og håndarbejde, ligesom Lindvedhallen og skolens gymnastiksal jævnligt bruges. En gang om ugen er der svømning og leg i Tørring svømmehal.

På et stort udeareal finder man blandt andet er basketball-bane, gocartbane, svævebane og klatrestativ. Her kan børnene cykle, bygge huler, lave mad over bål, lege i sandkasse og meget mere. I ”Huset” kan børnene arbejde med iPad, Wii, Play Station osv. og deltage i en masse forskellige kreative aktiviteter.

Der er særlige aktiviteter for SFO'ens ældste børn, som giver dem mulighed for at mødes og hygge sig og have et fællesskab med deres jævnaldrende kammerater.

Læs mere om Lindved Skole og SFO

 

Daginstitutioner

Børnehaven Eventyrhaven ligger i Lindved by. Børnehaven er normeret til 53 børn, og der er 7 fastansatte voksne.

Der er i 2 aldersintegrerede spisegrupper, hvor børnene er fordelt i alderen 3-6 år. Ud over spisegrupperne, er børnehaven funktionsindrettet, så børnene får lejlighed for aktiviteter og lege i flere rum, eksempelvis atelier, spille-rum/IT rum, motorikrum, konstruktionsrum, fællesrum m.m. samt lege- og læringsmiljøer i forskellige børnefællesskaber.

Derudover giver vores udearealer børnene mulighed for bevægelse i henholdsvis kuperet terræn, en lille skov og legeredskaber. Lege- og læringsmiljøer synliggøres ved hjælp af billeder og en børnetavle.

Læs mere om Eventyrhaven

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk

 

Bemærk: Grund nr. 82, 84 og 86 er privat eje og derfor ikke til salg gennem Hedensted Kommune