Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Friggsvej i Ølsted

10 nye byggegrunde tæt på Horsens, med kort afstand til børnehave og skole

Ølsted er en aktiv by midt mellem Horsens og Hedensted med et stort udvalg af indkøbsmuligheder tæt på. Arbejder du i en af de større jyske byer, kan du med fordel bosætte dig i Ølsted, hvor der er kort afstand til motorvejen. Udstykningen ligger i gåafstand til Ølsted Skole og i bil er du hurtigt på E45. Grundene har forskellige størrelser op til godt 1000 m², og priserne starter ved 650.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Ølsted

 
 

 Bo i Ølsted

 

I Ølsted finder man et særdeles aktivt foreningsliv, hvor der er noget for enhver smag. Alt lige fra skytteforening til gospelkor over bordtennisklub og bryglaug og mange flere tilbud.

De forskellige foreninger er sammen med Ølsted lokalråd og menighedsrådet også yderst aktive og står for flere arrangementer såsom den årlige sommerfest, kursus i hjerterstarter, fællesspisning, filmvisning, sang-og-musik-aftener og forskellige foredrag.

Ølsted Sognegård er kendt vidt og bredt, og her kan man holde sine privatfester, og det er også her en del af byens arrangementer afholdes.

Læs mere om Ølsted på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Ølsted Skole har pt. godt 110 elever. børnene går i skole i Ølsted Skole 0. – 6. klasse og flytter herefter til Løsning Skole i 7. – 9. klasse.

Fællesskab, rummelighed, gensidig respekt, tillid og tryghed er væsentlige elementer i Ølsted skoles værdigrundlag. Ølsted skole finder sig ikke i mobning, men hvis det alligevel forekommer, indeholder skolens trivselsplan en handleplan for, hvordan der gribes ind.

Der finder undervisning sted på tværs af klasserne, og der arbejdes med at styrke de sociale kompetencer.

Der opstilles personlige og sociale mål for de enkelte elever og klassen som helhed.

Der er fokus på trivslen i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet og teamsamarbejdet omkring den enkelte klasse.

Besøg Ølsted Skoles hjemmeside

Læs mere om Løsning Skole, der ligger 6 km. fra Ølsted

 

Daginstitutioner

Har man børn i børnehavealderen, kan de blive passet i Ølsted Børnehave, der er normeret til 43 børn.

Børnehaven har fællesledelse med Ølsted Skole og SFO, hvilket betyder at den arbejder på at skabe en rød tråd gennem hele barndommen for de børn, som hører til skoledistriktet.

Ølsted Skole, Børnehave og SFO arbejder ud fra værdierne: Fællesskab, Glæde, Nærvær, Dialog og Læring.

Børnehaven har i flere år, med stor succes, arbejdet meget målrettet med, at gøre overgangen mellem børnehave og skole/SFO så let for børnene som overhovedet muligt. Det betyder at den fra efteråret og frem til 1. april benytter et lokale på skolen til de kommende skolebørn et par dage om ugen.

Fra 1. april og frem til skolestart arbejder børnehave- og SFO personale tæt sammen om, at gøre børnene trygge ved de nye omgivelser og de nye voksne, samt stille og roligt, at vende børnene til skoledagens rytme.

Læs mere om Ølsted Børnehave

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk