Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Anna Knudsens Vej i Øster Snede

Byggegrunde tæt på rekreative områder, skole og idrætsanlæg - og kort afstand til E45

Med sin centrale placering i Østjylland er Øster Snede et godt sted for børnefamilier. Byggegrundene er nabo til skolen og et stisystem sikrer gode forbindelser mellem boligområdet og de rekreative områder. Der er et fint mix af både fritliggende parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. De resterende byggegrunde er på op til 1.397 m² og sælges fra 300.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Øster Snede

 
 

 Bo i Øster Snede

 

Den meget centrale placering betyder, at både Hedensted, Horsens og Vejle er inden for kort afstand, når der skal handles ind.

Øster Snede har flere foreninger og klubber for både børn og voksne, hvor man kan være aktiv. Der er klubber for store og små børn, jagtforening, borgerforening og lokalarkivet m.m.

Den årlige sommerfest i Øster Snede med både fodboldturnering, aktiviteter for børn og fest med musik og dans om aftenen bakkes flittigt op af byens borgere, og det er sammenholdet og frivilliges indsats, der hvert år gør det muligt at holde byens sommerfest.

Her møder du engagerede indbyggere og lokalt sammenhold.

Læs mere om Øster Snede på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

De større børn går i skole i Øster Snede Skole fra 0. – 6. klasse og flytter derefter til Løsning Skole, som har klassetrin 7. – 9. klasse. Løsning ligger cirka 4 km fra Øster Snede.

På Øster Snede Skole går trivsel, gensidig tillid og gode faglige resultater hånd i hånd.

Eleverne sendes videre ud i verden med særdeles gode resultater og kundskaber. Man “gør tingene sammen “ og bestræber sig hele tiden på at gøre det, som giver mening for den enkelte og for fællesskabet. Her er skarpt fokus på læring, pædagogik, leg og bevægelse. Der er moderne faciliteter både ude og inde.

Øster Snede Skole er også forældrenes og lokalområdets skole, hvor alle har indflydelse og får plads til at bidrage. Forældrene bakker op om traditioner som skolefest, morgensamling, forældredage og morgenlæsning. De engagerer sig for børnene og fællesskabets skyld, men også fordi de selv har lyst til at være her.

Her er synlig og lettilgængelig ledelse, som skaber stabilitet og udvikling i dagligdagen gennem dialog mellem børn, medarbejdere og forældre. Ledelsen prioriterer faglig udvikling og har høje ambitioner med udgangspunkt i hverdagen, som den udspiller sig i de enkelte klasser.

Besøg skolernes hjemmeside Skole

Besøg Løsning Skoles hjemmeside

 

Daginstitutioner

For byens mindste er der pasningsmuligheder i Børnehaven Krudttønden, hvor der er plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 • Glædens Pædagogik er drivkraften i livet som leves i Øster Snede Børnehus med. Her tager man udgangspunkt i barnets personlige styrker og møder det med anerkendelse og nærvær understøttet af en række samspilstemaer.

 • Alle pædagoger har været på studierejse i Reggio Emilia. Pædagogikken i Reggio Emilia handler om at se børns læring som processer de voksne understøtter, i stedet for formidling fra voksen til barn

 • Der er fokus på de æstetiske læreprocesser, pædagogisk dokumentation og "Rummet som den tredje pædagog".

Besøg Øster Snede Børnehus hjemmeside

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk