Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Stenkærgård i Rask Mølle

Udsigt til marker på ”nybygger-vej”

I den sydlige del af Rask Mølle by finder du Stenkærgård. Området er allerede fint bebygget og du har naboer til at byde dig velkommen. Med 1500 meter til skole og idrætshal samt knap 800 meter til indkøb og børnehave får du kort til alting. Grundene har en størrelse fra 940 m² til 1265 m². Priserne starter ved 275.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Rask Mølle

 
 

 Bo i Rask Mølle

 

Den gamle stationsby er i dag en spændende moderne landsby, som bl.a. byder på flere spændende idrætsfaciliteter, lokalrevy og 2 børnehaver.

Her finder du en velfungerende idrætsforening, som har alt fra tennis over fodbold og badminton til gymnastik og petanque. Der er også fitnesscenter i byen. Der afholdes desuden bankospil hver onsdag, og for de festglade er der hvert år Rask Mølle Festen med revy.

Rask Mølle er en tidligere stationsby og havde fra 1891 station på Horsens-Tørring banen. Det er dog ved at være længe siden, at man har kunnet stige på toget i Rask Mølle, og byen er nu en moderne landsby, som har mange tilbud til sine indbyggere.

Hvis man er til historiske bygninger, kan man stadig se den gamle stationsbygning, som er bevaret, men ikke brugt til sit oprindelige formål siden 1957.

Læs mere om Rask Mølle på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Børn i skolealderen kan gå på Rask Mølle Skole, som har klassetrin fra 0. til 9. klasse. Skolen har ca 500 elever. Skolens fokus:

 • I samarbejde med forældrene at sikre elevernes alsidige udvikling ved at bibringe dem en bred basisviden, færdigheder og hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsvaner.

 • Ud fra den enkelte elevs evner og muligheder at styrke elevernes selvstændighed og personlighed i et pædagogisk miljø, der er præget af tillid mellem lærer og elev/ elever.

 • At udvikle og styrke elevernes sociale forståelse, så de kan medvirke til et positivt arbejdsklima, der forebygger mobning og destruktiv adfærd.

 • At kvaliteten i undervisningen sikres gennem konstruktivt samarbejde mellem medarbejderne.

 • At skabe et skolemiljø, der ud fra de givne vilkår er så attraktivt og indbydende, at både børn, forældre og medarbejdere føler sig godt tilpas

Skolens SFO har nogle dejlige store lyse lokaler med mange rum og kroge. Det giver anledning til mange aktiviteter i hverdagen. Der er altid mulighed for at finde en krog at lege i eller bare sidde og hyggesnakke med kammeraterne.

SFO’en har også en dejlig stor legeplads med både skov, bakker og sand. Desuden to multibaner, mooncars, vogne og løbehjul, der kan køre rundt på de mange asfaltstier. Nogle gange har SFO’en aktiviteter så som bål, forskellige værksteder, tager i skoven, på sport-pladsen eller i svømmehal.

Læs mere om Rask Mølle Skole

 

Daginstitutioner

Har man børn i børnehavealderen, er der rige muligheder for gode hverdagsoplevelser i børnehaverne Søstjernen eller Skovstjernen – også kalder Rask Mølle Børneunivers.

Skovstjernen er aldersopdelt, fordelt i 3 grupper og er normeret til 47 børn i alderen 3 til 6 år. Børnene er i perioder opdelt i drenge- og pigegrupper for bedre at kunne målrette aktiviteter m.v. i forhold til udviklingsniveau samt kønsbestemte behov.

Børnehaven har en skovgruppe på 12 - 16 børn, der på skift opholder sig 14 dage af gangen i en spejderhytte, der er beliggende i en skov ca. 4 km fra børnehaven. I skoven ”tanker” vi op – vi får en masse frisk luft og motion samt ikke mindst tid til nærvær og fordybelse sammen med børnene.

Skovstjernes overordnede målsætninger er at:

 • skabe tryghed og nærvær for det enkelte barn, bl.a. ved at give barnet faste rammer og regler, synliggøre personlige grænser, tilgodese det enkelte barns behov for fysisk kontakt, kærlighed og omsorg.

 • stimulere og udvikle børnenes leg, fantasi og kreativitet, bl.a. ved at give det enkelte barn tid og plads til fordybelse i legen og give det plads til spontanitet og støtte barnets valg.

 • lære børnene selvstændighed og ansvarlighed, bl.a. at lære børnene at være selvhjulpne og vise dem tillid og tro på, at de kan. Lære børnene at træffe et valg, tage ansvar herfor og at støtte det enkelte barn i at vælge til og fra.

 • udvikle børnene til at være sociale og tolerante, bl.a. ved at de lærer at acceptere, respektere sig selv og hinandens forskelligheder. De skal lære at tage hensyn og hjælpe hinanden.

Søstjernen har plads til 62 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Søstjernens overordnede målsætning er at:
"Retfærdighed er at gøre forskel". Det skal forstås sådan, at man tager udgangspunkt i det enkelte barn og lader det bevare det særpræg, det har. Samtidig tilgodeses det enkel-te barn ved at anerkende dets behov.

Institutionen lægger meget vægt på legen, oplevelser, fantasi og det sociale aspekt. Børnenes selvfølelse styrkes ved at stille krav, der passer til det enkelte barns niveau og ind imellem presse lidt på/hjælpe, hvis der er ting, børnene er lidt usikre på eller utrygge ved.

Der arbejdes arbejder med aldersopdelte grupper, hvor der er tilknyttet faste voksne, som sikrer børnenes tryghed og som kan tage udgangspunkt i aktiviteter, der passer netop til de behov, man har på det særlige alderstrin. Herved sikres den optimale udvikling for det enkelte barn og har øje for, at alle får tilgodeset de behov, de har.

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk