Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Krondyrvej i Tørring

Byggegrund i børnevenligt nybyggerkvarter tæt på børnepasning og unik natur

Tørring har det hele; en 2-sporet skole, gymnasium, et rigt handelsliv, god beliggenhed ved motorvejen og et veludviklet forenings- og fritidsliv. Placeringen gør byen nem at pendle ud fra. Grundene på Krondyrvej ligger omkring små torvearealer i den nordvestlige del af Tørring by. En stitunnel forbinder området med et naturområde. Der er ganske kort til børnepasning og aktiviteter og kun ca. 5 minutters kørsel til Midtjyske Motorvej. Grunden på Krondyrvej er på 1179 m² med en mindstepris på 395.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Tørring

 
 

 Bo i Tørring

 

Tørring har altid været begunstiget af en placering i nærheden af vigtige samfærdselsårer, der har sørget for en bankende puls. Senest er Midtjyske Motorvej kommet til.

Byen er kendt for at være startsted for den kanofart på Gudenåen, der har udviklet sig til en god oplevelsesturisme. Også Tørring Actionpark, der nu har skiftet navn til ActionZone, er et yndet udflugtsmål for både turister og kommunens egne borgere.

Tørring Teltplads ved Gudenåen er også blevet en vigtig del af byens turisme, og Gudenåfesten er desuden noget af det, der sætter Tørring på landkortet.

Tørring byder på masser af lokale ildsjæle, der bidrager til at gøre Tørring til en god by at bo og leve i, og i 2010 var der indvielse af ”Gudenåcentret” – et borgermekka, der foruden idrætsfaciliteter, svømmehal, café og festlokaler også indeholder bibliotek, borgerservice og et kontor til landbetjenten.

Gymnasiet har fokus på musik, og Tørring Skole har åbnet en musiklinje.

Læs mere om Tørring på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Tørring Skole har godt 450 elever fordelt på 0.-10. klasse. Skolen er en af de få i landet, som kan tilbyde en musiktalentlinje for særligt musikinteresserede unge. Her kombinerer eleverne skoledagen med at udvikle deres musikalske talent. MusikTalent Tørring er godt i gang med 5. sæson.

Skolens SFO har børn fra 0.-5. klasse og bruger blandt andet gymnastiksal, klasselokaler, et kreativt rum, træværksted, puderum, aula med dukkekrog. Af os til går turen også til svømmehallen, som ligger 200 m. fra skolen/SFOen.

Skolens værdier handler om omsorg, anerkendelse, ansvar, engagement, loyalitet og humor.

Læse mere om musiktalentlinjen

Tørring Skoles hjemmeside

 

Daginstitutioner

Tørring Børnehus og Naturbørnehaven Myretuen har fælles ledelse.

 • Tørring Børnehus’ ambitionen er at være Danmarks bedste daginstitution, og der arbejdes med værdierne: anerkendelse, humor og ansvarlighed.

 • Her er det enkelte barns behov for tryghed, nærvær og glæde i højsædet, da man mener, at det er grundlæggende for en positiv udvikling.

 • Der tilrettelægges et udviklende læringsmiljø for børnene, der giver dem mulighed for venskaber, leg og fordybelse og skabes et inkluderende miljø for alle børn, som skal opleve at være en del af fællesskabet.

Besøg institutionens hjemmeside

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk