Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Skovloddet i Aale

Vil du bo midt i skoven – tæt på byen?

I et flot område i den sydlige del af Aale finder du 5 byggegrunde, der er udlagt i et lille nyplantet område, som på sigt vil få karakter af skovområde. Skovparcellerne ligger 800 meter fra skole og børnehave og grænser op til både ældre boligområde, den nyere udstykning Roloddet og åbne marker.

Udstykningen udformes med en rundkørsel til de 5 parceller og med et stort fællesareal. Alle parcellerne er 1381 m² og til en pris på 450.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Aale

 
 

 Bo i Aale

 

Denne hyggelige lille by rummer både nybyggeri, skole, børnehave og dejlige oplevelser i et naturskønt område.

Med Aale bæk løbende igennem byen og ud i Gudenåen er naturen ganske tæt på. I byen er Multi Mini hallen et godt eksempel på byens sammenhold, da den er bygget af frivillig arbejdskraft. Hallen indbyder til både idræt, musik og hyggeligt samvær. Sammenholdet i byen er også tydeligt i de mange foreninger og aktiviteter, som man kan være en del af, hvis man har lyst.

Læs mere om Aale på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole og institutioner

Aale Hjortsvang Børneby består af skole, børnehave og SFO i en fælles institution.

Børnebyen er et lille sted med 80 elever på skolen, 30 børn i børnehaven og 35 børn i SFO’en. Skolen har 0.-6. klasse. Herefter flytter børnene over i Rask Mølle skole med klassetrin fra 7.-9. klasse.

Aale Hjortsvang Børneby er et lille sted med et stort fællesskab, hvor alle kender hinanden. Børnebyen ligger i et naturskønt område med et engageret lokalsamfund. Disse rammer giver grundlag for målene om at:

 • Alle børn hver dag fagligt og socialt dygtiggøres, trives og glædes fra de starter i børnehave til de skal videre efter 6. klasse.

 • Skabe helhed gennem en synlig og naturlig sammenhæng i børnenes udvikling i deres skift mellem dagtilbud, skole og fritid.

Børnebyen arbejder efter værdierne trivsel, kvalitet, ansvarlighed og innovation

Besøg Aale-Hjortsvang skoles hjemmeside

Besøg Børnebyen hjemmeside/sfo og børnehave

Besøg Rask Mølles skoles hjemmeside


Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

aale-hjortsvang-skole.jpg
 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg

En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk