Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Lillekongens Ager i Uldum

Udstykning i naturskønt område med udsigt over enge

Uldum er en aktiv by, der byder på mange lokale aktiviteter og engagerede borgere. Udstykningen ligger i det flade terræn, der strækker sig fra byen og helt ud i Uldum Kær, hvor Gudenåen løber igennem. Der er gangstier og cykelstier gennem kæret, hvor du også finder shelter og fugletårne. De 8 byggegrunde, der ligger i gåafstand til skole, daginstitution, bibliotek og mange indkøbsmuligheder, har forskellige størrelser op til 1.129 m². Priserne starter ved 325.000 kr.

 
 

Billeder og video fra Uldum

 
 

 Bo i Uldum

 

Uldum er for den aktive familie, og indbyggerne er gode til at sætte forskellige projekt-skibe i søen. Uldum Hallen er hjemsted for idrætsforeningen og flere andre foreninger.

Uldum har en hjemmeside, hvor man kan se, hvad byen har at byde på samt finde aktivitetskalenderen for byen. På siden finder du også nyttige oversigter over foreninger, butikker, håndværkere og virksomheder.

Byen er gået sammen om at lave ruteafmærkede gangstier og cykelstier gennem kæret. Der er også etableret rasteplads for kanoer, parkeringspladser, fugletårne og borde og bænke, man kan benytte, hvis man er på udflugt. I Uldum kær er der også et årligt løb, man kan deltage i og møde byens indbyggere.

Læs mere om Uldum på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Uldum Skole er en lille skole med ca. 20 ansatte og 163 elever fordelt på 0.-6. klasse. Til skolen er tilknyttet en skolefritidsordning.

Skolen har et tæt samarbejde med børnehaven Børnekæret , som er det dagtilbud, hvorfra de fleste 0. klasses elever kommer, og med Lindved Skole, hvor eleverne oftest fortsætter skolegangen efter 6. klasse.

Skolen er delt op i indskoling (0.-3. klasse) og mellemtrin (4.-6. klasse). Indskolingen er kendetegnet ved tydelig struktur og genkendelige rutiner, mens selvstændighed og selvhjulpenhed er i fokus i arbejdet med eleverne på mellemtrinnet.

Hver morgen starter med 10 minutters fælles morgensamling og -sang, inden klasseundervisningen starter kl. 8.10. I løbet af dagen er der ingen klokke, der afgør, hvornår timerne stopper. Det betyder, at eleverne har ro til, at gøre tingene færdige, og giver mindre uro i frikvartererne.

Besøg Uldum Skoles hjemmeside

Besøg Lindved Skoles hjemmeside

 

Daginstitutioner

I Uldum er der mulighed for forældre til at vælge mellem Vuggestuen, Børnehaven Bøgehaven og Børnekæret Uldum.

Vuggestuen og Børnehaven Bøgehaven:

Vuggestuen Myretuen holder til i den ene fløj af Bøgehaven - kun adskilt af en dør til børnehaven. Børnehaven er opdelt i tre stuer: Mariehønerne, Sommerfuglene (for de yngste) og Brumbasserne (for de ældste)

Igennem leg og læring, fælles oplevelser og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, ønsker man at fremme det enkelte barns læring og udvikling af dets kompetencer. Herved gives barnet mulighed for fordybelse, udforskning og at tilegne sig ny erfaring

Besøg Bøgehaven hjemmeside


Børnekæret Uldum:

Børnehaven er normeret til 50 børn.

Børnehavens pædagogiske grundsyn er, at alle børn er forskellige, hvert eneste barn er unikt, og hver især har de ret til at blive opdraget til at kunne begå sig i et demokrati. Børn udvikles gennem relationer med børn og voksne.

Det overordnede læringssyn er, at børn lærer hele dagen - både i de planlagte aktiviteter, og i leg i de mere rutineprægede situationer som måltider og garderobe.

Besøg Børnekæret hjemmeside

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk