Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Høkervænget i Barrit

Skønne byggegrunde 500 meter fra skole og børnehave

I den vestlige ende af Barrit Langgade, tæt på skole og børnehave og med udsigt over markerne ned mod Vejle Fjord, finder du 9 byggegrunde i forskellige grundstørrelser. Den mindste er 801 m² og sælges for kun 175.000 kr. Den største er 1.016 m², men prisen er stadig meget lav, nemlig 200.000 kr. Her har du altså rig mulighed for at prioritere dine penge på et lækkert hus!

 
 

Billeder og video fra Barrit

 
 

 Bo i Barrit

 

Tæt på skov og strand, hyppige busforbindelser og gode institutioner får du grundlaget for et godt familieliv i Barrit. Og med masser af foreninger og Barrit Kultur- og Idrætscenter som dynamisk omdrejningspunkt kalder Barrit sig for ”den levende landsby”

Her er der fokus på fællesskab og handlekraft. Fx mødes en kvindeklub på ca. 100 medlemmer jævnligt. Og i kultur- og idrætscentret, kaldet ”Barrit Univers”, er fællesskab, leg, læring og bevægelse i centrum.

Virksomheden ”Årstiderne” på Barritskov gods er i dag en af områdets største virksomheder. Men også maskinfabrikkerne Stenhøj og Anders Petersen samt Haco er med til at skabe mange jobs i området.

Stednavne som Barrit Station, Barrithule, Barritlund, Barritskov og Barritlykke vidner om, at mange små lokalsamfund indgår i helheden. Og naturperler som Staksrode Skov med røverborgen Staksevold og den betagende Stenhøj strand med bøgeskoven helt ud i vandkanten gør indtryk.

Læs mere om Barrit på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

Barrit Skole har ca. 140 elever fordelt på 0-6. klasse. Fra 7. klasse overgår eleverne til Juelsminde Skole, der ligger 7 km væk. Skolen har et spor på hvert klassetrin. Derudover har skolen en specialafdeling for generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående specialundervisning.

Der er skolefritidsordning for 0. - 4. klasse.

Skolens værdier handler om anerkendelse, fællesskab og handlekraft. Her er blandt andet fokus på, at børnene hjælpes til vækst gennem en anerkendende pædagogik, og at børn og forældre mødes med indlevelse og respekt.

Lysten og evnen til at indgå i forskellige sociale fællesskaber fremmes bevidst. Det forventes, at alle – personale, børn og forældre – yder noget til det fællesskab, de er en del af. Samtidig tør man på skolen stille krav både til hinanden og til børn og forældre.

Læs mere om Barrit Skole på skolens hjemmeside

Besøg Juelsminde skoles hjemmeside

Daginstitutioner

I Barrit Børnehus og SFO er visionen at skabe et lege- og udviklingsmiljø med plads til fantasi, der giver livsglæde og ruster det enkelte barn til at begå sig i livet. Det sker blandt ved, at alle børn bliver er en del af fællesskabet, og at de udvikler selvtillid og selvværd, der gør dem i stand til at forfølge deres drømme.

Hverdagen er tilrettelagt, så alle børn bruger hele deres krop og alle deres sanser. Når børn får lov at gøre noget, de er gode til, får de selvtillid og mod til at lære nyt. Derfor har Barrit Børnehus fokus på alle barnets udviklingsområder.

I Barrit Børnehus er dørene åbne for lokalsamfundet, fordi her er et stærkt sammenhold. Et tæt samarbejde med andre institutioner er med til at skabe den røde tråd for børnene.

Læs mere om Barrit Børnehus og SFO


Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk