Vejledende afstande fra centrum til centrum

Vejledende afstande fra centrum til centrum


 

Tegltoften i Stenderup

Stenderup kalder sig ikke uden grund ”den aktive landby”.

Det sprudlende foreningsliv har bl.a. resulteret i en aktivitets- og naturlegeplads. Den store vilje til selv at skabe forandring og ejerskab til projekterne gjorde, at Stenderup blev udvalgt til projektet ”Slip landsbyen fri”, hvor borgerne får mulighed for at udvikle området. Udstykningen med 10 grunde ligger i den østlige del af byen. Største grund er på 960 m², og mindsteprisen er 250.000 kr. Området grænser mod syd og øst op til marker.

 
 

Billeder og video fra Stenderup

 
 

 Bo i Stenderup

 

I dag er skolen byens absolutte livsnerve. Men også et meget aktivt foreningsliv med mere end 16 forskellige foreninger og sammenslutninger er med til at tegne billedet af en særdeles aktiv landsby.

Borgerne har været stærkt involveret, da der skulle laves multibane i skolegården, og også aktivitetspladsen og naturlegepladsen i Fuglkær samt stisystemer til Lystrup Skov har Stenderup borgerne etableret ved frivillig arbejdskraft.

Du finder også en seniorklub, et omsorgsprojekt, et transportprojekt, et IT-kursus for seniorer, en ordning med lektiehjælp og en juniorklub.

Byen er desuden blevet udvalgt til Insero's Live Lab projekt - hvor de nyeste grønne energiteknologier bliver prøvet af.

Læs mere om Stenderup på www.hedenstederne.dk

 

 Skole og børnepasning

 

Skole

I Stenderup Skole går børn fra 0-6 klasse, hvorefter de fortsætter på Skolen i Midten i Hornsyld. Stenderup Skole har ca. 150 elever, og målet er at skabe et skolemiljø, der er så attraktivt og indbydende, at både børn, forældre og medarbejdere føler sig godt tilpas. Andre mål er:

 • I samarbejde med forældrene at sikre elevernes alsidige udvikling ved at bibringe dem en bred basisviden, færdigheder og hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsvaner.

 • Ud fra den enkelte elevs evner og muligheder at styrke elevernes selvstændighed og personlighed i et pædagogisk miljø, der er præget af tillid mellem lærer og elev/ elever.

 • At udvikle og styrke elevernes sociale forståelse, så de kan medvirke til et positivt arbejdsklima, der forebygger mobning og destruktiv adfærd.

 • At kvaliteten i undervisningen sikres gennem konstruktivt samarbejde mellem medarbejderne.

Besøg Stenderup Skoles hjemmeside

Læs mere om Skolen i Midten, der ligger ca. 6 km. fra Stenderup

 

Daginstitutioner

 • Naturbørnehaven Skovtrolden i Bjerre
  Blev etableret i august 1992 og har en normering på 58 børn. Der er tale om en åbenplan børnehave. Dvs. at den ikke er delt op i grupper, og børnene kan lege over det hele i huset og skabe venskaber på tværs af alder.

  Skovtrolden i Bjerre hjemmeside

 • Hornsyld Idrætsbørnehus.
  Den overordnet målsætning for Hornsyld Idrætsbørnehus er: at børnene udvikler en bevidst holdning til deres krop. Dette skal ske gennem idrætslege, der skal sikre barnets velbefindende, og barnets udvikling til et helt menneske.

  Der arbejdes med idræt gennem leg, der tager sigte i krop og bevægelse. Leg og bevægelse skal være omdrejningspunkt i det daglige liv og indgå som et naturligt element. Der er også fokus på kosten via en madordning. Der er ansat egen kok.

  Hver tirsdag, tilbydes aftensmad i CAFÉ HIB, hvor man sammen med andre børn og forældre spiser og hygger sig sammen i Børnehuset fra kl. 17-18.

  Hornsyld Idrætsbørnehus hjemmeside

 

Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker et udviklende og lærende miljø til dit lille barn. I dagplejen vil dit barn være sammen med den samme voksne hele dagen og være en del af en børnegruppe på 4.

Det tætte og nære miljø i dagplejen gør, at dagplejeren kender dit barns behov, muligheder, baggrund og kompetencer m.v., og hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.

Læs mere om dagplejen i Hedensted Kommune og se profiler på de enkelte dagplejere i området.

 

 Materiale og dokumenter

 
 

 Køb og reservation

 

Er du interesseret i at købe en byggegrund, starter du med at lave en reservation. Det er gratis, uforpligtende og gælder i 4 uger. Du vil inden for maksimalt 2 dage blive kontaktet af Hedensted Kommune for nærmere aftale.

På kortet og i listeoversigten herunder, finder du de enkelte grundes adresse, størrelser og priser. Du kan zoome ud og ind på kortet. Klik på “TIL SALG” knap, ud for den grund du ønsker. Nu åbner den side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger.

Har du brug for at mødes og få en rundvisning på den byggegrund du overvejer at købe, er du velkommen til at kontakte Jonna Møller på mobil 2324 6347 eller grundsalg@hedensted.dk for nærmere aftale .

For alle køb gælder disse Salgsbetingelser for grundsalg


En byggegrund kan være have 4 forskellige typer status:

Sådan gør du:

For at købe en grund online, skal du først reservere den. Du skal klikke på den grønne ”TIL SALG” knap, udfylde dit navn og kontaktdata og klikke på ”RESERVÉR”. Du kan også kontakte Hedensted Kommune direkte. Kontaktinformationer finder du nederst på denne side.

Bemærk:

 • Reservation af en grund er uforpligtende

 • Reservation af en grund er gratis

 • Reservation af en grund gælder i 4 uger

 • Reservation af en grund kan efter aftale forlænges op til 3 måneder

 • Ønsker en anden køber at købe grunden, mens den er reserveret, har man 14 dage til at beslutte sig i

 • Den, der har afbrudt en andens reservation, skal købe grunden. Der kan ikke startes med en ny reservation.

Købesum og hvad prisen omfatter

Byrådet i Hedensted Kommune fastsætter prisen på de enkelte grunde, som herefter bliver udbudt til salg i et lovpligtigt udbud. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode. Efter udløb af udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Er der flere bud på samme grund, vil der blive givet mulighed for ombud. Sælges en grund ikke i forbindelse med udbudsrunden, vil den efterfølgende kunne købes til den fastsatte mindstepris.


Mindsteprisen er inklusiv:

 • Moms

 • Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak

 • Advokatudgifter til udfærdigelse af skøde

 • Bidrag til etablering af grundejerforening

 • Kommunens udgifter til byggemodning

men eksklusiv = du skal selv betale:

 • Tilslutningsafgift til varme

 • Tinglysningsafgift = 0,6% af købesum (eksklusiv moms) + retsafgift, som pt. er på kr. 3.320,-
  F.eks.: Købesum 500.000,- x 0,6 : 100 = kr. 3.000 + kr. 3.320,- = kr. 6.320,-

 • Tilslutningsafgift til Internet, fibernet, antenneforening mv. Der er ikke trukket ledninger.


Betaling for en grund

Når du køber grund, betaler du 25% af købesummen på overtagelsesdagen. Senest 1 år efter overtagelsesdagen, forfalder den resterende del af restkøbesummen.

Bemærk:

 • Søges der byggetilladelse, forfalder restkøbesummen straks, da der ikke udstedes en byggetilladelse, før hele købesummen er betalt

Jordbundsundersøgelser af grunden

Du overtager grunden, som den er og fremstår. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed. Hvis kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser rundt på udstykningen, vil du kunne finde disse målinger under “Materiale og dokumenter” længere oppe på siden.

Såfremt der konstateres ”blød bund” mere end 1 m under terræn, kan grunden gebyrfrit tilbageføres til kommunen. Du skal dog betale alle eventuelle skødeomkostninger. Køber du i stedet en anden kommunal grund, betaler kommunen samtlige omkostninger ved tilbageførsel af den første grunden, og du kan gebyrfrit udtræde af købsaftalen.

Bemærk:

 • Vi anbefaler altid, at du før fundering af parcelhusbyggeri foretager egne jordbundsundersøgelser på grunden.

Byggetilladelse og tidsplan for dit byggeri

Senest 1 år efter du har overtaget byggegrunden, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse. Senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, skal du have påbegyndt dit byggeri på grunden. Du skal have afsluttet byggeriet senest 3 år efter overtagelsen af parcellen.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk